KONSERWACJA I CZYSZCZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO TRAWIASTEGO

PRZEBIEG KONSERWACJI

Przykładowe prace, ze stanem przed i po czyszczeniu.

Czyszczenie nawierzchni
Czyszczenie nawierzchni
Czyszczenie nawierzchni
Czyszczenie nawierzchni
Czyszczenie nawierzchni